Bijeenkomsten

De volgende bijeenkomsten staan op de agenda:

  • 14 november 2017          Publiek Vervoer (besloten)
    - Informatiebijeenkomst leden Klankbordgroep,   buurtbusverenigingen en coördinerende ambtenaren
      Groningen en Drenthe
    - Op uitnodiging
Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2017.