Alle inwoners in Groningen en Drenthe met WMO-pas kunnen over de gemeentegrens reizen

Publiek Vervoer heeft kennis genomen van het artikel ‘WMO-er mag Stad niet uit’ (DvhN d.d.21 juni 2017) en stelt dat de uitspraken in dit artikel onjuist zijn.

Eenieder die wil, kan dit lezen in de aanbestedingsstukken die op TenderNed staan en openbaar zijn. Deze zijn het afgelopen jaar uitgebreid besproken met onder meer vertegenwoordigers van reizigers.

Publiek Vervoer vindt het zeer spijtig dat door dit artikel en de daarin genoemde uitspraken onnodig onrust wordt veroorzaakt. Hier zijn noch de reizigers, noch hun naaste omgeving, noch taxichauffeurs die elke dag klaar staan om hun werk te doen, bij gebaat.

ZCN Totaalvervoer, onderdeel van de BIOS-groep heeft een kort geding aangespannen tegen de aanbestedingsprocedure ‘Publiek Vervoer in Groningen en Drenthe’. Publiek Vervoer doet geen inhoudelijke uitspraken over deze aanbesteding zolang het kort geding loopt. Wel voelt zij zich vrij om te reageren op feitelijke onjuistheden die onnodig onrust veroorzaken bij o.a. inwoners en taxichauffeurs.

Laatst bijgewerkt op 22 juni 2017.