Aanbestedingsprocedure Publiek Vervoer weer opgepakt

Na het intrekken van het kort geding dat was aangespannen heeft Publiek Vervoer Groningen Drenthe de aanbestedingsprocedure voor het publiek vervoer in de provincies Groningen en Drenthe weer opgepakt De inschrijvingstermijn is gesloten en de ingediende offertes zijn in behandeling genomen.

In totaal hebben 11 vervoersbedrijven ingeschreven voor een opdracht in eén of meerdere van de zeven regio’s in Groningen en Drenthe. Voor elke regio zijn er meerdere aanbiedingen gedaan. Publiek Vervoer is van mening dat er voldoende belangstelling in de markt is voor de opdracht.

Alle offertes worden zorgvuldig getoetst en beoordeeld. Naar verwachting zal het gunningbesluit begin oktober door de opdrachtgevers kunnen worden genomen. Publiek Vervoer benadrukt dat de continuïteit van vervoer voor WMO-pashouders en leerlingen in het leerlingenvervoer in Groningen en Drenthe voorop staat.

Laatst bijgewerkt op 11 augustus 2017.