Klankbordgroep

Om de belangen en wensen van reizigers, verzorgers en zorg/dienstverleners -waar mogelijk- mee te kunnen nemen in de nieuwe contracten, is in 2016 de Klankbordgroep Publiek Vervoer opgericht. In deze klankbordgroep zitten de vertegenwoordigers van belangenverenigingen uit beide provincies. De komende jaren denkt en praat de Klankbordgroep mee om publiek vervoer verder te kunnen ontwikkelen.

Vertegenwoordigt u ook een groep belanghebbenden en wilt u, namens hen, ook actief meepraten? Neem contact met ons op: info@publiekvervoer.nl.

Laatst bijgewerkt op 11 september 2017.