Organisatie

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het zogenoemde doelgroepenvervoer. Dit is onder meer het vervoer van mensen met een Wmo-pas en van leerlingen naar speciaal onderwijs. Provincies zijn verantwoordelijk voor het openbaar vervoer. Een onderdeel daarvan is het flexibel openbaar vervoer, zoals regiotaxi’s. De uitvoering hiervan gebeurt door het OV-bureau Groningen Drenthe. De langjarige contracten voor deze vormen van vervoer lopen per 2018 af.

De (tijdelijke) projectorganisatie Publiek Vervoer voert, in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke gemeenteambtenaren, de aanbesteding uit en treft voorbereidingen voor de samenwerking en doorontwikkeling in de contractperiode na 1 januari 2018. Zodra de gunning heeft plaatsgevonden worden de contracten met de vervoerders getekend en start de implementatiefase.

Zij werkt in opdracht van de 35 Groningse en Drentse gemeenten, beide provincies en het OV-bureau Groningen Drenthe. Het bestuurlijk kernteam stuurt de projectorganisatie aan. Dit kernteam bestaat uit de volgende leden:

 • Frits Alberts - wethouder Sociaal Domein
  Gemeente Borger-Odoorn (voorzitter)
 • Harald Bouman - wethouder Vervoer en Vervoer 
  Gemeente Eemsmond
 • Ton Schroor - wethouder Zorg en Welzijn 
  Gemeente Groningen
 • Fleur Gräper-van Koolwijk - gedeputeerde verkeer en vervoer - Provincie Groningen
 • Henk Brink - gedeputeerde verkeer en vervoer 
  Provincie Drenthe
 • Jan van Selm - directeur OV-bureau Groningen Drenthe

Tijdens de implementatieperiode draagt de tijdelijke projectorganisatie de taken over aan een klein uitvoerend Team Publiek Vervoer, dat de komende jaren de opdrachtgevers gaat ondersteunen bij het contractmanagement en de doorontwikkeling.

Laatst bijgewerkt op 11 september 2017.