Publiek Vervoer maakt gebruik van cookies.Meer weten?

Leerlingenvervoer verlenging lockdown 2021

Informatie Leerlingenvervoer (LLV) gemeenten en vervoerders

Door de afkondigde maatregelen van 12 januari 2021 blijven alle (speciale) basisscholen en het voortgezet onderwijs fysiek gesloten tot minimaal 25 januari 2021. Dit houdt in dat de huidige afspraken over kwetsbare leerlingen en leerlingen van ouders met een cruciaal beroep blijvend gehandhaafd conform de eerdere berichtgeving van 18 december 2020.

 

Communicatielijn regulier LLV

De stelregel blijft dat in geval van het fysiek open gaan van de basisscholen per 25 januari a.s. het leerlingenvervoer weer wordt opgestart volgens de routes van voor het sluiten van de basisscholen, namelijk week 50 2020 (onder voorbehoud van wijzigingen welke gecommuniceerd zullen worden aan betrokkenen).  Als een basisschoolleerling niet meegaat in het LLV dient de ouder dit te melden bij de vervoerder. Volgende week zal er door het kabinet een definitief besluit worden genomen over de fysiek openstelling van de (speciale) basisscholen. Op basis hiervan  volgt er nadere afstemming over de hernieuwde opstart LLV.

 

Meer berichten