Publiek Vervoer maakt gebruik van cookies.Meer weten?

Nieuwe protocollen zorg- en taxivervoer vanaf 15 juni 2021

Mede op verzoek vanuit KNV en onze vervoerders hebben wij VWS actief gevraagd om de versoepelingen die landelijk worden ingevoerd, ook door te voeren in het doelgroepenvervoer. Ook het OMT en RIVM hebben we hiertoe benaderd, waar mogelijk in afstemming met het landelijk opdrachtgeversplatform i.o., KNV en onze vervoerders.


Aan deze oproepen is gehoor gegeven. Afgelopen vrijdag is een nader advies van OMT/RIVM naar buiten gebracht, waardoor er versoepelingen in het zorgvervoer mogelijk zijn. KNV heeft samen met de Sociale Partners hierop de sectorprotocollen op onderdelen aangepast. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen is de verwachting dat de protocollen op termijn verder versoepeld worden en gelijk worden gesteld met de protocollen zoals deze gelden in het reguliere OV.


Voor de vervoerders betekend deze stap dat zij weer in staat worden gesteld om ritten te combineren. Zij kunnen dus weer meer mensen vervoeren met minder materieel.


Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen:


De belangrijkste wijzigingen zijn (in het sectorprotocol zorgvervoer (vanaf 18 jaar en ouder)):

o          De bezetting in een voertuig kan uitgebreid worden. Uitgangspunt hierbij is:

o          Per bank of rij stoelen mogen 2 passagiers plaats nemen, met een lege plek tussen hen in

o          De plaats naast de chauffeur mag niet ingenomen worden

o          De chauffeur en reizigers dragen een medisch mondneusmasker


De huidige eis in het zorgvervoerprotocol dat er maximaal 1 persoon per rij stoelen of per bank mag zitten en dat personen niet recht achter elkaar mogen plaatsnemen, wordt hiermee losgelaten.


Protocol Zorgvervoer vanaf 18 jaar en ouder (15-06-2021)

o Protocol Zorgvervoer kinderen en jongeren t/m 17 jaar (15-06-2021)

o Stroomschema maatregelen zorgvervoer en taxivervoer op hoofdlijnen (15-06-2021)

o Veelgestelde vragen bij sector en hygiëneprotocollen (15-06-2021)Meer berichten