Publiek Vervoer maakt gebruik van cookies.Meer weten?

Wat mag u van de chauffeur verwachten?

De chauffeur:

 • gaat bij een (nieuwe) leerling en ouder(s)/verzorger(s) langs om zich voor te stellen en bespreekt de haal- en brengtijden en eventuele bijzonderheden.
 • haalt en brengt de leerling van de afgesproken opstapplaats of van huis.
 • helpt de leerling bij het in- en uitstappen.
 • rijdt rolstoelen de bus/taxi in en zet deze op de juiste manier vast.
 • bedient de ramen en portieren (of een -door hem aangewezen- persoon).
 • rijdt pas weg als alle leerlingen op hun vaste plek zitten en de veiligheidsgordel vast is.
 • let er op dat de veiligheidsgordels worden gebruikt.
 • rijdt altijd een vaste route, tenzij er wegomleggingen zijn en/of wanneer er andere opdrachten zijn gegeven door de vervoerder.
 • zorgt voor orde en rust in de taxi/bus.
 • zorgt dat de leerling op tijd op school is.
 • brengt leerlingen maximaal 15 minuten voor het begin van de schooltijd en haalt ze maximaal 15 minuten na het einde van de schooltijd op. Let op: Leerlingen die wonen in Groningen, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo of Aa en Hunze worden maximaal 10 minuten voor het begin van de school gebracht en maximaal 10 minuten na einde schooltijd opgehaald.
 • brengt de leerling tot aan de ingang van het schoolplein of bij de voordeur van het stage-/BSO/huisadres.
 • haalt de sleutel uit het contact als hij/zij uit de bus/taxi stapt.
 • laat de leerling altijd aan de rechterkant van de weg uitstappen.
 • laat hem/haar niet alleen de straat oversteken.
 • houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen.
 • rookt niet in of dichtbij de bus/taxi.

Bij ongewenst gedrag van uw kind:

 • praat de chauffeur met de leerling over het ongewenst gedrag en meldt dit bij de ouder(s)/verzorger(s) en/of de school.
 • zet de chauffeur (ook bij wangedrag van de leerling) hem of haar op de afgesproken plaats af.
 • meldt de chauffeur het gedrag bij de vervoerder en overlegt de vervoerder met ouder(s)/verzorger(s), de school en de gemeente.
  Let op: Bij aanhoudend ongewenst en onveilig gedrag zet de gemeente het vervoer (tijdelijk) stop. U moet dan zelf voor vervoer zorgen.