Publiek Vervoer maakt gebruik van cookies.Meer weten?

Wat verwachten wij van elkaar?

Wat verwachten we van ouder(s)/verzorger(s)

Wij verwachten van u dat u:

 • doorgeeft aan de gemeente en aan de vervoerder op welk(e) telefoonnummer(s) u bereikbaar bent.
 • zorgt dat uw kind minimaal 5 minuten voor de ophaaltijd klaar staat. Bij het ophalen blijft de bus/taxi maximaal 2 minuten wachten.
 • zorgt dat er iemand aanwezig is als uw kind bij het afgesproken adres wordt afgezet.
 • met uw kind de gedragsregels bespreekt. Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor uw kind zich anders gedraagt dan normaal, vertel dit aan de chauffeur en de vervoerder.
 • eventuele wijzigingen (zie Bijzondere situaties) zo snel mogelijk doorgeeft aan de gemeente (tijdens kantoortijden) of aan de vervoerder (tussen 6.00 en 18.00 uur).

Wanneer moet u zelf zorgen voor het vervoer van uw kind?

Bij afwijkende begin- en/of eindtijden zorgt u zelf voor het vervoer van uw kind. We noemen een aantal veelvoorkomende voorbeelden, uw kind:

 • wordt onder schooltijd ziek en het is nodig dat uw kind wordt opgehaald.
 • is eerder vrij omdat er lessen zijn uitgevallen.
 • heeft zich verslapen en staat niet op tijd klaar voor de bus/taxi.
 • begint later, omdat hij of zij bijvoorbeeld naar huisarts of tandarts moet.

Let op: Bespreek afwijkingen in het vervoer met de vervoerder of gemeente en niet met de chauffeur.

 

Bijzondere situaties

Wat is er aan de hand? En wie belt of mailt u?

Is uw kind ziek voor schooltijd?

Neem direct contact op met uw vervoerder (webportal, mail of bel). Bellen kan op werkdagen tussen 6.00 uur en 18.00 uur.

Is uw kind weer beter?

 

Neem direct contact op met uw vervoerder. Doe dit minstens 24 uur van tevoren.

Heeft u van school de margedagen en vrije dagen ontvangen?

 

Neem direct contact op met uw vervoerder. Doe dit minstens 24 uur voordat een vrije dag of margedag is gepland.

Is er een eenmalige (rooster)wijziging?

 

Neem direct contact op met uw vervoerder. Doe dit minstens 24 uur van tevoren. U zorgt zelf voor vervangend vervoer.

Is er een structurele (rooster)wijziging?

 

Neem direct contact op met de gemeente en de vervoerder. Doe dit minstens 24 uur van tevoren.

Moet uw kind structureel van een ander adres worden opgehaald of afgezet?

(bijvoorbeeld bij stages)

Neem contact op met uw gemeente. De gemeente beoordeelt deze wijziging. Bij goedkeuring geeft de gemeente de adreswijziging door aan de vervoerder. Doe dit zo vroeg mogelijk maar minstens 5 werkdagen van te voren.

Maakt uw kind voor langere tijd geen gebruik van het leerlingenvervoer?

(bijvoorbeeld door een tijdelijke verhuizing)

Neem contact op met uw gemeente. De gemeente geeft de wijziging door aan de vervoerder. Doe dit zo vroeg mogelijk maar minstens 2 werkdagen van tevoren.


U bent verantwoordelijk voor het gedrag van uw kind tijdens het vervoer en dus ook voor eventuele schade die uw kind veroorzaakt aan de bus/taxi. De schade verhaalt de vervoerder op u. Als uw kind zich niet gedraagt in de bus/taxi, kan hij of zij worden geschorst. Dat betekent dat uw kind tijdelijk niet met de bus/taxi mee mag. Als het wangedrag van uw kind extreem is, wordt hij of zij niet meer vervoerd.

 

Hoe gedraagt uw kind zich tijdens het vervoer? Uw kind:

 • stapt rustig in en uit en gaat niet dringen wanneer de bus/taxi aan komt rijden.
 • luistert naar de chauffeur en/of begeleider.
 • blijft op de plaats zitten die de chauffeur aanwijst totdat hij/zij op school of thuis bent.
 • doet de gordel om en maakt die pas los als de chauffeur zegt dat de gordel mag.
 • mag in de bus/taxi niet eten, snoepen, drinken of roken.
 • mag onderweg niet gaan staan of lopen.
 • komt niet aan spullen die niet van uw kind zijn.
 • gebruikt altijd oordopjes. Anderen mogen geen last hebben van de muziek, telefoon of tablet van uw kind.
 • mag geen wapens (messen, scharen) of andere scherpe voorwerpen meenemen.
 • blijft van anderen af.
 • mag niet schreeuwen, schelden, pesten, stoeien, vechten of slaan.