Publiek Vervoer maakt gebruik van cookies.Meer weten?

Publiek Vervoer Groningen Drenthe werkt aan terugdringen schadelijke uitstoot

Op 31 mei 2018 ondertekende Publiek Vervoer Groningen Drenthe samen met andere gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een bestuursakkoord waarin zij afspreken dat hun doelgroepenvervoer vanaf 2025 volledig zero emissie zal zijn. Dit betekent dat er bij het rijden geen schadelijke stoffen worden uitgestoten. Dit draagt direct bij aan de CO2-reductie zoals afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs en zorgt ook voor vermindering van luchtverontreiniging.


Duurzaam: geen schadelijke uitstoot en minder kilometers

Publiek Vervoer rijdt per 9 april 2018. Vanaf 2023 zal in 21 gemeenten in Groningen en Drenthe de uitstoot van het vervoer (voor Wmo-pashouders en leerlingen) vrij zijn van schadelijke stoffen. Dit is 2 jaar eerder dan het bestuursakkoord met het Ministerie wenst.


Met uitzondering van de gemeente Groningen, was het geen harde eis in de aanbesteding van Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Wel ligt het in lijn met het gedachtengoed: duurzaam gebruik van vervoersmiddelen en publiek geld. De vervoerders die nu rijden kiezen ook zelf om sterk in te zetten op duurzaamheid.


De samenwerkende gemeenten en vervoerders streven naar verdere verduurzaming in heel Groningen en Drenthe. Door het beperken van schadelijke uitstoot en ook door het verminderen van het aantal loze kilometers (lege busjes). Bijvoorbeeld door meer samen te reizen en beter te plannen.

Ook leveranciers van vervoersmiddelen aan zet

Om de doelstelling te halen is het van belang dat er ook voldoende vervoersmiddelen zijn die ingezet kunnen worden. Niet alleen auto’s en grote bussen, maar bijvoorbeeld ook de 6-, 8- en 12-persoonsbusjes. Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, heeft van een groot aantal marktpartijen een convenant ontvangen. Hierin staat dat zij zich gaan inzetten dat er echt verschillende types voertuigen worden ontwikkeld die geen schadelijke uitstoot hebben.

 

Wie hebben getekend?

Gemeenten die ondertekenden zijn Publiek Vervoer Groningen Drenthe (namens 21 gemeenten), Zwolle, Amsterdam, Den Haag, Regio Drechtsteden (7 gemeenten) en Hoorn. Andere deelnemers zijn vervoerders, leveranciers van voertuigen en laadinfrastructuur, de VNG en het GNMI, KNV Taxi, de verenigde netbeheerders, Natuur & Milieu en kennisorganisaties.

Meer berichten