Publiek Vervoer maakt gebruik van cookies. Meer weten?

Pilots

Samen met reizigers, vervoerders en andere overheden werken we aan de doorontwikkeling van publiek vervoer. De komende jaren zullen we in onze regio's diverse pilots gaan houden, zodat we kunnen onderzoeken wat voor inwoners van Groningen en Drenthe het beste werkt. Op deze webpagina zullen we de diverse pilots onder de aandacht brengen.