Publiek Vervoer maakt gebruik van cookies.Meer weten?

Pilots en projecten

Samen met reizigers, vervoerders en andere overheden werken we aan de doorontwikkeling van publiek vervoer. De komende jaren zullen we in onze regio's diverse pilots gaan houden, zodat we kunnen onderzoeken wat voor inwoners van Groningen en Drenthe het beste werkt. Op deze webpagina zullen we de diverse pilots onder de aandacht brengen.

EU Interreg project Stronger Combined

Interreg North Sea Region Stronger Combined

Stronger Combined is een Europees project. Het programma richt zich op het combineren van vervoersstromen op het platteland.

MaaS - Mobility as a Service - pilotregio

MaaS betekent denken vanuit de reiziger en niet van uit het vervoersaanbod. De reiziger staat centraal en alles wordt voor hem of haar zo georganiseerd zodat de reiziger eenvoudig een reis kan plannen boeken en betalen.

Zero Emissie

Publiek Vervoer rijdt per 9 april 2018. Vanaf 2023 zal in 21 gemeenten in Groningen en Drenthe de uitstoot van het vervoer (voor Wmo-pashouders en leerlingen) vrij zijn van schadelijke stoffen.