Het bestuur

Het team van de organisatie Publiek Vervoer wordt aangestuurd door de directeur Jan Bos. Hij legt verantwoording af aan de opdrachtgevers. Zij zijn vertegenwoordigd in een bestuur, één afgevaardigde per regio.


Het bestuur bestaat uit:

  • wethouder G. Brongers - namens regio Oost-Groningen (voorzitter)

  • wethouder I. Jongman – namens regio Centraal-Groningen

  • wethouder B. Nederveen - namens regio Zuidwest-Groningen

  • wethouder M. de Visser - namens regio Noord-Groningen

  • wethouder K. Ipema - namens regio Noordmidden-Drenthe

  • wethouder H. ten Hulscher - namens regio Zuidwest-Drenthe

  • wethouder G. Rink - namens regio Zuidoost-Drenthe

  • directeur R. Hoorweg - namens OV-bureau Groningen-Drenthe


Bezoekadres

Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Overcingellaan 15e

9401 LA  ASSEN

(2de verdieping)
  

Postadres

Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Postbus 189
9400 AD  ASSEN


Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe

KvK-inschrijfnummer: 714 64 867


Algemene inkoopvoorwaarden (pdf, 188kB).

Lees ook:

Onze vervoerders

Onze vervoerders

Hier vindt u een overzicht van onze vervoerders.
Lees verder
Project Monitoren Testgroep

Project Monitoren Testgroep

De MaaS-pilot van Groningen en Drenthe gaat draaien op een app. Wij willen graag voor de start van de app door middel va...
Lees verder
Wmo vervoer 2020-2030

Wmo vervoer 2020-2030

In 2020 heeft Liselotte  Bingen, beleidsadviseur MaaS bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek geda...
Lees verder