Projecten

Data Sharing Coalition

Data Sharing Coalition

Publiek Vervoer Groningen Drenthe neemt deel aan de Data Sharing Coalitie. DSC is een initiatief dat door het Ministerie...
Lees Verder
Project Mobility as a Service (Maas)

Project Mobility as a Service (Maas)

Inwoners van Groningen en Drenthe kunnen binnenkort een gebruiksvriendelijke reisdienst in de vorm van een app gebruiken...
Lees Verder
Project Monitoren Testgroep

Project Monitoren Testgroep

De MaaS-pilot van Groningen en Drenthe gaat draaien op een app. Wij willen graag voor de start van de app door middel va...
Lees Verder
Project Zero Emissie

Project Zero Emissie

Wij werken aan het terugdringen van schadelijke uitstoot. Op 31 mei 2018 ondertekenden we samen met andere gemeenten en ...
Lees Verder
Project OV-Ambassadeurs

Project OV-Ambassadeurs

Er zijn reeds op beperkte schaal OV ambassadeurs actief in de provincie Groningen. OV ambassadeurs zijn mensen die helpe...
Lees Verder
Project geïntegreerde indicatiestelling

Project geïntegreerde indicatiestelling

Publiek Vervoer, het OV-bureau en de gemeenten werken samen in het project met als doel om de Wmo geindiceerde te stimul...
Lees Verder
Project Samenvoegen vervoersstromen zorgvervoer

Project Samenvoegen vervoersstromen zorgvervoer

Publiek Vervoer heeft samen met het Zorginnovatie Forum en Gino Software een verkenning laten uitvoeren door de Rijksuni...
Lees Verder
Project Integral approach on public mobility

Project Integral approach on public mobility

One-pager Engelse vertaling Public Transport Groningen - Drenthe wants to explore how passenger transport in the North ...
Lees Verder

Operatie Ring Zuid

Informatie Groningen bereikbaar
Lees verder

Iedereen kan met de bus in Groningen en Drenthe

Reizen met een rollator of een rolstoel. Hoor of zie je slecht? De bussen van Qbuzz zijn ook voor jou goed toegankelijk!
Lees verder

Hubtaxi actie verlengd t/m december 2024

Lees verder