Onze toegevoegde waarde

Onze toegevoegde waarde

  • Wij hebben een unieke samenwerking met alle gemeenten in Groningen en Drenthe, het OV-bureau Groningen Drenthe en de Provincie Groningen en Drenthe

  • Wij zien erop toe dat vervoerders het contract goed uitvoeren.

  • Wij hebben een onafhankelijk klachtenloket. Als reizigers vinden dat het vervoer niet goed gaat, kunnen ze bij ons een klacht indienen. 

  • Wij hebben een kennis- en adviesfunctie voor doorontwikkeling van de vervoerssystemen. Wij baseren onze kennis op de hoeveelheid data waar we door deze samenwerking over beschikken. Wat één gemeente alleen niet kan, lukt gezamelijk wel.

  • Wij zien erop toe dat de vervoerders gebruik maken van duurzame vervoersmiddelen zodat er sneller over gegaan kan worden op groen en minder CO2 uitstoot plaatsvindt.

  • Wij maken onbereikbaar gebied weer toegankelijk met als doel: iedereen  die dat wil, kan deelnemen aan de lokale maatschappij (sociale inclusie).

 

 

 

Lees ook:

Onze vervoerders

Onze vervoerders

Hier vindt u een overzicht van onze vervoerders.
Lees verder
Project Monitoren Testgroep

Project Monitoren Testgroep

De MaaS-pilot van Groningen en Drenthe gaat draaien op een app. Wij willen graag voor de start van de app door middel va...
Lees verder
Wmo vervoer 2020-2030

Wmo vervoer 2020-2030

In 2020 heeft Liselotte  Bingen, beleidsadviseur MaaS bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek geda...
Lees verder