Onze toegevoegde waarde

Onze toegevoegde waarde

  • Wij hebben een unieke samenwerking met alle gemeenten in Groningen en Drenthe, het OV-bureau Groningen Drenthe en de Provincie Groningen en Drenthe

  • Wij zien erop toe dat vervoerders het contract goed uitvoeren.

  • Wij hebben een onafhankelijk klachtenloket. Als reizigers vinden dat het vervoer niet goed gaat, kunnen ze bij ons een klacht indienen. 

  • Wij hebben een kennis- en adviesfunctie voor doorontwikkeling van de vervoerssystemen. Wij baseren onze kennis op de hoeveelheid data waar we door deze samenwerking over beschikken. Wat één gemeente alleen niet kan, lukt gezamelijk wel.

  • Wij zien erop toe dat de vervoerders gebruik maken van duurzame vervoersmiddelen zodat er sneller over gegaan kan worden op groen en minder CO2 uitstoot plaatsvindt.

  • Wij maken onbereikbaar gebied weer toegankelijk met als doel: iedereen  die dat wil, kan deelnemen aan de lokale maatschappij (sociale inclusie).

 

 

 

Lees ook:

Onze vervoerders

Onze vervoerders

Hier vindt u een overzicht van onze vervoerders.
Lees verder
Het bestuur

Het bestuur

Het team van de organisatie Publiek Vervoer wordt aangestuurd door de directeur Arjo Tibben. Hij legt verantwoording af ...
Lees verder

Vacatures

Lees verder