Subsidie

EU Interreg project Stronger Combined


Interreg North Sea Region

Stronger Combined – Combined Mobility in the rural public transport system to build sustainable rural public services in symbiosys with private mobility providers and citizens (Stronger Combined SC)


Combined Mobility (SC) is een Europees project dat zich richt op het reorganiseren en combineren van verschillende vervoersstromen met als doel duurzaamheid en mobiliteit te vergroten in dunbevolkte gebieden in Europa. Het richt zich op het samenwerken van verschillende initiatieven rondom de Noordzee. Het doel is elkaar te versterken en van elkaar te leren en vandaaruit deze mogelijkheden bekend te maken bij politiek beslissers, verwachtingen van gebruikers te beïnvloeden en blokkerende wetgeving en regelgeving helder te krijgen. 


De output van het project zijn open dataplatforms en gevalideerde concepten van hoe integratie van vervoersvormen en ook andere diensten geïntegreerd aangeboden kunnen worden aan de samenleving.

De aanpak bestaat uit drie delen. Open data, innovaties en samenwerkingsplatforms. Daarnaast worden de duurzaamheidsaspecten in een apart sub project geëvalueerd.


Publiek Vervoer Groningen Drenthe is leider van het deel gericht op verschillende samenwerkingsplatforms en richt zich zelf op integratie van doelgroepen vervoer met het openbaar vervoer. 


Meer informatie over Stronger Combined vindt u via deze pagina. 

Informatie voor reizigers

Reizigers

 

Wmo-vervoer, Leerlingenvervoer, Hubtaxi, Buurtbussen en Stadsvervoer.

Informatie voor organisaties

Organisaties

 

Projecten, Resultaten, Data-aanvragen, Jaarcijfers en Vervoerders.