Samenwerking Stronger Combined

Samenwerking Stronger Combined


Wij, als Publiek Vervoer Groningen Drenthe, nemen deel aan een Europees project, namelijk het North Sea Region project Stronger Combined.

Binnen dit project organiseren en coördineren we het samenwerkingsplatform gericht op combinatie en integratie van verschillende vervoersvormen.


Waarom deze samenwerking? 

Betrokkenen daarbij zijn provincies en gemeenten, het OV-bureau, verzekeraars en ziekenhuizen. Het doel hiervan is een meer geïntegreerde benadering van vervoer ten voordele van ouderen en mensen met een handicap. Dat wil zeggen dat het doelgroepenvervoer (o.a. het Wmo-vervoer, Wlz-vervoer, Leerlingenvervoer, Zittend ziekvervoer, Participatiewetvervoer, etc.) en het Openbaar Vervoer één integraal vervoerssysteem gaan vormen. 


Ook willen we met deze aanpak een verlaging van de CO2 emissie realiseren, wat ook een doel is van het project Stronger Combined.


Dit project loopt van december 2018 tot en met december 2022. Er wordt aan deelgenomen door landen rondom de Noordzee (België, Denemarken, Duitsland, Noorwegen, Schotland, Zweden). 


Meer infromatie: https://northsearegion.eu/stronger-combined/Lees ook:

Onze vervoerders

Onze vervoerders

Hier vindt u een overzicht van onze vervoerders.
Lees verder
Project Monitoren Testgroep

Project Monitoren Testgroep

De MaaS-pilot van Groningen en Drenthe gaat draaien op een app. Wij willen graag voor de start van de app door middel va...
Lees verder
Wmo vervoer 2020-2030

Wmo vervoer 2020-2030

In 2020 heeft Liselotte  Bingen, beleidsadviseur MaaS bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek geda...
Lees verder