Samenwerking Stronger Combined

Samenwerking Stronger Combined


Wij, als Publiek Vervoer Groningen Drenthe, nemen deel aan een Europees project, namelijk het North Sea Region project Stronger Combined.

Binnen dit project organiseren en coördineren we het samenwerkingsplatform gericht op combinatie en integratie van verschillende vervoersvormen.


Waarom deze samenwerking? 

Betrokkenen daarbij zijn provincies en gemeenten, het OV-bureau, verzekeraars en ziekenhuizen. Het doel hiervan is een meer geïntegreerde benadering van vervoer ten voordele van ouderen en mensen met een handicap. Dat wil zeggen dat het doelgroepenvervoer (o.a. het Wmo-vervoer, Wlz-vervoer, Leerlingenvervoer, Zittend ziekvervoer, Participatiewetvervoer, etc.) en het Openbaar Vervoer één integraal vervoerssysteem gaan vormen. 


Ook willen we met deze aanpak een verlaging van de CO2 emissie realiseren, wat ook een doel is van het project Stronger Combined.


Dit project loopt van december 2018 tot en met december 2022. Er wordt aan deelgenomen door landen rondom de Noordzee (België, Denemarken, Duitsland, Noorwegen, Schotland, Zweden). 


Meer informatie: https://northsearegion.eu/stronger-combined/Lees ook:

Onze vervoerders

Onze vervoerders

Hier vindt u een overzicht van onze vervoerders.
Lees verder
Het bestuur

Het bestuur

Het team van de organisatie Publiek Vervoer wordt aangestuurd door de directeur Petra Buitenhuis. Zij legt verantwoordin...
Lees verder
Vacatures

Vacatures

Lees verder