Organisaties

Onze toegevoegde waarde

Onze toegevoegde waarde

Wij hebben een unieke samenwerking met alle gemeenten in Groningen en Drenthe, het OV-bureau Groningen Drenthe en de Pro...
Lees Verder
Missie en visie

Missie en visie

Wij - alle samenwerkende overheden- willen in Groningen en Drenthe een optimaal vervoersnetwerk creëren, dat betaalbaar ...
Lees Verder
Samenwerking Stronger Combined

Samenwerking Stronger Combined

Wij nemen deel aan een EU project, namelijk het North Sea Region project Stronger Combined. Binnen dit project organiser...
Lees Verder
Project Monitoren Testgroep

Project Monitoren Testgroep

De MaaS-pilot van Groningen en Drenthe gaat draaien op een app. Wij willen graag voor de start van de app door middel va...
Lees Verder
Het bestuur

Het bestuur

Het team van de organisatie Publiek Vervoer wordt aangestuurd door de directeur Jan Bos. Hij legt verantwoording af aan ...
Lees Verder
Project Zero Emissie

Project Zero Emissie

Wij werken aan het terugdringen van schadelijke uitstoot. Op 31 mei 2018 ondertekenden we samen met andere gemeenten en ...
Lees Verder
Project OV-Ambassadeurs

Project OV-Ambassadeurs

Er zijn reeds op beperkte schaal OV ambassadeurs actief in de provincie Groningen. OV ambassadeurs zijn mensen die helpe...
Lees Verder
Aanvragen onderzoeksdata

Aanvragen onderzoeksdata

Vraag een gesprek aan! We verzamelen ontzettend veel data over vervoer. Met deze data kunnen we continu verbeteren en ve...
Lees Verder
Wmo vervoer 2020-2030

Wmo vervoer 2020-2030

In 2020 heeft Liselotte  Bingen, beleidsadviseur MaaS bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek geda...
Lees Verder
Regio in beeld

Regio in beeld

Met deze overzichtskaart laten we zien welke vervoerders waar rijden.
Lees Verder
Onze vervoerders

Onze vervoerders

Hier vindt u een overzicht van onze vervoerders.
Lees Verder
Jaarstukken

Jaarstukken

Hier vindt u onze jaarstukken.
Lees Verder
Begrotingen

Begrotingen

Hier vindt u onze meerjarenbegrotingen.
Lees Verder
Samenwerking & primaire taken

Samenwerking & primaire taken

Onder publiek vervoer verstaan we alle publieke vervoersvormen waar inwoners en bezoekers van de provincie Groningen en ...
Lees Verder
Project geïntegreerde indicatiestelling

Project geïntegreerde indicatiestelling

Publiek Vervoer, het OV-bureau en de gemeenten werken samen in het project met als doel om de Wmo geindiceerde te stimul...
Lees Verder
Project Samenvoegen vervoersstromen zorgvervoer

Project Samenvoegen vervoersstromen zorgvervoer

Publiek Vervoer heeft samen met het Zorginnovatie Forum en Gino Software een verkenning laten uitvoeren door de Rijksuni...
Lees Verder
Project Mobility as a Service (Maas)

Project Mobility as a Service (Maas)

Inwoners van Groningen en Drenthe kunnen binnenkort een gebruiksvriendelijke reisdienst in de vorm van een app gebruiken...
Lees Verder

Vacatures

Er zijn momenteel geen vacatures
Lees Verder

Bijeenkomsten

Er zijn momenteel geen bijeenkomsten gepland
Lees Verder
Data Sharing Coalition

Data Sharing Coalition

Publiek Vervoer Groningen Drenthe neemt deel aan de Data Sharing Coalitie. DSC is een initiatief dat door het Ministerie...
Lees Verder

Afschaffing sectorprotocollen KNV per 23 maart 2022

Lees verder

Feestdagen

Reserveer uw rit tijdens de feestdagen vóór 20-12-2022.
Lees verder

Coronaprotocollen zorg- en taxivervoer vanaf 6 december

Lees verder