Samenwerking & primaire taken

Onder publiek vervoer verstaan we alle publieke vervoersvormen waar inwoners en bezoekers van de provincie Groningen en Drenthe gebruik van kunnen maken, denk aan hubtaxi's, buurtbussen en ander lokaal vervoer. Maar ook van doelgroepen vervoer zoals Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en het vervoer naar de sociale werkplaats. 


Alle gemeenten in Groningen en Drenthe werken samen in Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Het is een zogeheten Gemeenschappelijke Regeling. Dit betekent dat bepaalde taken van de gemeenten zijn overgedragen aan het uitvoerend team Publiek Vervoer. Publiek Vervoer heeft drie primaire taken:

  • Contractbeheer en relatiemanagement
  • Onafhankelijk klachtenloket en klantparticipatie
  • Kennis en adviesfunctie, incl. doorontwikkeling.


Eind 2017 eindigden de gemeentelijke vervoerscontracten met de vervoerders. Gemeenten hebben besloten om gezamenlijk een overeenkomst af te sluiten met vier verschillende vervoerders. Samen met hen bouwen we een vervoersnetwerk zodat u snel en veilig op de juiste plaats van bestemming komt en we allen -ook in de komende decennia- gebruik kunnen maken van deze vervoersvormen.


OV-bureau Groningen Drenthe en provincies 


Naast de samenwerking met gemeenten, vervoerders en reizigers, werken we ook samen met het OV-bureau Groningen Drenthe en Provincie Groningen en Drenthe. Een compleet en goed functionerend vervoersnetwerk stelt de reiziger in staat om zelf een complete reis te plannen en te maken. Wij werken samen zodat de reiziger eenvoudig gebruik kan maken van bus & trein en van de hubs (overstapplaatsen naar het OV).


Ministeries en andere overheden


Niet alleen lokaal, regionaal maar ook met landelijke overheden en partijen werken we samen, zoals met de ministeries IenW, VWS EZ en BZK. Ook met Valys, CROW en de Landelijke MaaS-coalitie. Samen met hen kijken we naar de doorontwikkeling van technische mogelijkheden. De bedoeling is dat de reiziger zelfstandig en eenvoudig, online elke gewenste reis kan plannen, maken en afrekenen. De komende jaren zullen we in onze regio's diverse pilots starten, zodat we kunnen onderzoeken wat voor inwoners van Groningen en Drenthe het beste werkt.


Lees ook:

Onze vervoerders

Onze vervoerders

Hier vindt u een overzicht van onze vervoerders.
Lees verder
Het bestuur

Het bestuur

Het team van de organisatie Publiek Vervoer wordt aangestuurd door de directeur Arjo Tibben. Hij legt verantwoording af ...
Lees verder

Vacatures

Lees verder