Samenwerking & primaire taken

Onder publiek vervoer verstaan we alle publieke vervoersvormen waar inwoners en bezoekers van de provincie Groningen en Drenthe gebruik van kunnen maken, denk aan hubtaxi's, buurtbussen en ander lokaal vervoer. Maar ook van doelgroepen vervoer zoals Wmo-vervoer, leerlingenvervoer en het vervoer naar de sociale werkplaats. 

 

De Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe is van alle gemeenten in beide provincies. Het is een zogeheten Gemeenschappelijke Regeling. Dit betekent dat bepaalde taken van de gemeenten zijn overgedragen aan het uitvoerend team Publiek Vervoer. Publiek Vervoer heeft drie primarie taken:

  • contractbeheer 
  • klachten en klantparticipatie
  • doorontwikkeling en advies 

 

Eind 2017 eindigden de gemeentelijke vervoerscontracten met de vervoerders. Gemeenten hebben besloten om gezamenlijk een overeenkomst af te sluiten met vier verschillende vervoerders. Samen met hen bouwen we een vervoersnetwerk zodat u snel en veilig op de juiste plaats van bestemming komt en zodat we allen -ook in de komende decennia- gebruik kunnen maken van deze vervoersvormen.

 

OV-bureau Groningen Drenthe en provincies 

 

Naast de samenwerking met gemeenten, vervoerders en reizigers, werken we ook samen met het OV-bureau Groningen Drenthe en Provincie Groningen en Drenthe. Een compleet en goed functionerend vervoersnetwerk stelt de reiziger in staat om zelf een complete reis te plannen en te maken. Wij werken samen zodat de reiziger eenvoudig gebruik kan maken van bus & trein en van de hubs (overstapplaatsen naar het OV).

 

Ministeries en andere overheden

 

Niet alleen lokaal, regionaal maar ook met landelijke overheden en partijen werken we samen, zoals met de ministeries IenW, VWS EZ en BZK. Maar ook met Valys, CROW en de Landelijke MaaS-coalitie. Dit doen we onder andere binnen de programma's MaaS en Anders Benutten. Samen met hen kijken we naar de doorontwikkeling van technische mogelijkheden. De bedoeling is dat de reiziger zelfstandig en eenvoudig, online elke gewenste reis kan plannen, maken en afrekenen. De komende jaren zullen we in onze regio's diverse pilots gaan houden, zodat we kunnen onderzoeken wat voor inwoners van Groningen en Drenthe het beste werkt.

 

Lees ook:

Onze vervoerders

Onze vervoerders

Hier vindt u een overzicht van onze vervoerders.
Lees verder
Project Monitoren Testgroep

Project Monitoren Testgroep

De MaaS-pilot van Groningen en Drenthe gaat draaien op een app. Wij willen graag voor de start van de app door middel va...
Lees verder
Wmo vervoer 2020-2030

Wmo vervoer 2020-2030

In 2020 heeft Liselotte  Bingen, beleidsadviseur MaaS bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek geda...
Lees verder