Project Monitoren Testgroep

Project monitoren testgroep

De MaaS-pilot van Groningen en Drenthe gaat draaien op een app. Wij willen graag voor de start van de app door middel van een testgroep van Wmo-geïndiceerden in beeld brengen wat het huidig reisgedrag is. Daarnaast willen we graag weten wat reizigers belangrijk vinden in het vervoer en hoe zij overtuigd kunnen worden om op een andere manier te reizen. Zien zij obstakels? Kunnen wij die voor hen wegnemen of verlagen?


De app is aan het eind van het jaar 2021 beschikbaar. Tijdens de start gaan we de testgroep opnieuw bevragen:  hebben zij de overstap naar een andere manier van vervoer gemaakt? Is het reisgedrag veranderd? 


Door middel van de opbrengst van deze bevraging kan de app verbeterd worden op gebruiksvriendelijkheid. 

Lees ook:

Onze vervoerders

Onze vervoerders

Hier vindt u een overzicht van onze vervoerders.
Lees verder
Project Monitoren Testgroep

Project Monitoren Testgroep

De MaaS-pilot van Groningen en Drenthe gaat draaien op een app. Wij willen graag voor de start van de app door middel va...
Lees verder
Wmo vervoer 2020-2030

Wmo vervoer 2020-2030

In 2020 heeft Liselotte  Bingen, beleidsadviseur MaaS bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek geda...
Lees verder