Wmo vervoer 2020-2030

Resultaat:

een stijgende vraag naar Wmo-vervoer in 2030


Uitkomsten uit onderzoek van data van Publiek Vervoer Groningen en Drenthe


In 2020 heeft Liselotte  Bingen, beleidsadviseur MaaS bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het Wmo-vervoer. Dit met behulp van de data die we bij Publiek Vervoer verzamelen over de verschillende vervoersstromen. Hieronder een kort verslag van het onderzoek en de uitkomsten. 


Samenvatting

Dit onderzoek levert interessante gegevens op over het Wmo-vervoer in de toekomst. Door het koppelen van bevolkingsprognoses voor 2030 is er een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de vraag naar Wmo-vervoer in de twee provincies. Het onderzoek laat een toename zien in het aantal ritten in 2030 ondanks de krimp in de regio.


Uitgebreide data van Publiek Vervoer

De data die door Publiek Vervoer verzameld wordt, wordt inzichtelijk gemaakt via een dashboard. Deze is zeer uitgebreid en kan gebruikt worden voor diverse onderzoeksvragen. Het dashboard bevat informatie over zo’n 2,5 miljoen ritten sinds 2018 en bijvoorbeeld ook het aantal Wmo-pashouders: ruim 44.000. De data uit het dashboard is gekoppeld aan andere databases waaronder gegevens uit het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de bevolkingsprognoses voor de komende 10 jaar. Op deze manier heeft de onderzoekster antwoord gekregen op de onderzoeksvraag: Wat is de invloed van ontwikkelingen in de leeftijdsopbouw op de vraag naar het Wmo-vervoer in (de gemeenten in) Groningen en Drenthe?


Uitkomsten

De verwachting is dat in alle gemeenten in Groningen en Drenthe de vraag naar het Wmo-vervoer toe zal nemen in 2030, ondanks de krimp in de regio. Per gemeente verschilt de toename wel. Ook moeten gemeenten rekening houden met een flinke toename in de omvang van de groep 80-jarigen, wat waarschijnlijk ook een groei in de vervoersvraag betekent.


Met name ouderen in de leeftijdsgroep ‘80-jarigen’maken het meest gebruik van Wmo-vervoer. De gemiddelde ritlengte is 8 kilometer.


Een nadere analyse per gemeente is nodig gezien de verschillen in de bevolkingsopbouw en het indicatiebeleid. Mogelijk geldt deze ontwikkeling ook voor andere delen van Nederland. Het is ook opvallend dat ondanks de krimp van de bevolking in grote delen van ons gebied de vergrijzing zo’n groot effect heeft dat het uiteindelijke gebruik van Wmo-vervoer toeneemt.


Toekomst

Deze uitkomsten zijn gedeeld met alle gemeenten. De uitkomsten bevatten aanknopingspunten voor gemeenten om hun beleid onder de loep te houden en eventueel in gezamenlijkheid te kijken naar hoe hiermee om te gaan en wellicht breder trekken. Omdat deze resultaten mogelijk ook richtinggevend voor andere faciliteiten binnen het sociaal domein zijn die ook (deels) leeftijdsgebonden zijn.

Lees ook:

Onze vervoerders

Onze vervoerders

Hier vindt u een overzicht van onze vervoerders.
Lees verder
Het bestuur

Het bestuur

Het team van de organisatie Publiek Vervoer wordt aangestuurd door de directeur Arjo Tibben. Hij legt verantwoording af ...
Lees verder

Vacatures

Lees verder