Een stijgende vraag naar Wmo-vervoer in 2030

Uitkomsten uit onderzoek van data Publiek Vervoer Groningen en Drenthe

Een onderzoek op basis van de data uit het dashboard Publiek Vervoer Groningen Drenthe levert interessante gegevens op over het Wmo-vervoer in de toekomst. Door het koppelen van bevolkingsprognoses voor 2030 is er een inschatting gemaakt van de ontwikkeling van de vraag naar Wmo-vervoer in de twee provincies. Het onderzoek laat een toename zien in het aantal ritten in 2030 ondanks de krimp in de regio.


Wat is Wmo-vervoer?

Wmo-vervoer is bedoeld voor mensen die niet of moeilijk zelfstandig of met het openbaar vervoer (OV) kunnen reizen doordat ze bijvoorbeeld slecht ter been zijn of slechtziend. Om met het Wmo-vervoer te kunnen reizen, is een indicatie nodig van de gemeente.


Over Publiek Vervoer

Publiek Vervoer is een samenwerkingsverband tussen de 22 gemeenten in Groningen en Drenthe en het OV-bureau en verzorgt verschillende vormen van doelgroepenvervoer zoals leerlingenvervoer en het Wmo-vervoer. Publiek Vervoer Groningen Drenthe neemt deel aan het North Sea Region project  Stronger Combined. Een van de onderdelen in het project Stronger Combined is het analyseren van de toekomstige behoefte aan Wmo-vervoer. Liselotte  Bingen, beleidsadviseur MaaS bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, heeft dit onderzoek bij Publiek Vervoer uitgevoerd.


Uitgebreide data van Publiek Vervoer

De data die door Publiek Vervoer verzameld wordt, wordt inzichtelijk gemaakt via een dashboard. Deze is zeer uitgebreid en kan gebruikt worden voor diverse onderzoeksvragen. Het dashboard bevat informatie over zo’n 2,5 miljoen ritten sinds 2018 en bijvoorbeeld ook het aantal Wmo-pashouders: ruim 44.000. De data uit het dashboard is gekoppeld aan andere databases waaronder gegevens uit het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de bevolkingsprognoses voor de komende 10 jaar. Op deze manier heeft de onderzoekster antwoord gekregen op de onderzoeksvraag: Wat is de invloed van ontwikkelingen in de leeftijdsopbouw op de vraag naar het Wmo-vervoer in (de gemeenten in) Groningen en Drenthe?


Uitkomsten

De verwachting is datin alle gemeenten in Groningen en Drenthe de vraag naar het Wmo-vervoer toe zal nemen in 2030, ondanks de krimp in de regio. Per gemeente verschilt de toename wel. Ook moeten gemeenten rekening houden met een flinke toename in de omvang van de groep 80-jarigen, wat waarschijnlijk ook een groei in de vervoersvraag betekent.


Met name ouderen in de leeftijdsgroep ‘80-jarigen’maken het meest gebruik van Wmo-vervoer. De gemiddelde ritlengte is 8 kilometer.


Een nadere analyse per gemeente is nodig gezien de verschillen in de bevolkingsopbouw en het indicatiebeleid. Mogelijk geldt deze ontwikkeling ook voor andere delen van Nederland. Het is ook opvallend dat ondanks de krimp van de bevolking in grote delen van ons gebied de vergrijzing zo’n groot effect heeft dat het uiteindelijke gebruik van Wmo-vervoer toeneemt.
Toekomst

Deze uitkomsten zijn gedeeld met alle gemeenten. De uitkomsten bevatten aanknopingspunten voor gemeenten om hun beleid onder de loep te houden en eventueel in gezamenlijkheid te kijken naar hoe hiermee om te gaan en wellicht breder trekken. Omdat deze resultaten mogelijk ook richtinggevend voor andere faciliteiten binnen het sociaal domein zijn die ook (deels) leeftijdsgebonden zijn.

Meest gelezen:

Hubtaxi actie verlengd t/m december 2024

Lees verder

Vervoerovereenkomsten publiek vervoer in Groningen en Drenthe zijn verlengd tot juli 2024

Lees verder

Een stijgende vraag naar Wmo-vervoer in 2030

Een onderzoek op basis van de data uit het dashboard Publiek Vervoer Groningen Drenthe levert interessante gegevens op o...
Lees verder