Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een inspiratiebron

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven-Van der Meer prijst gezamenlijke en vernieuwende aanpak van publiek vervoer in Groningen en Drenthe:


“Publiek Vervoer Groningen Drenthe is een inspiratiebron voor andere plekken. Daar mag u trots op zijn”


Vandaag, maandag 3 december 2018, viert Publiek Vervoer Groningen Drenthe in het bijzijn van staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven-Van der Meer de samenwerking van alle 32 gemeenten in Groningen en Drenthe, de provincies en het OV-bureau Groningen Drenthe op het gebied van hubtaxi’s, buurtbussen, lokaal vervoer en vervoer speciaal toegespitst op doelgroepen.


Tijdens een symposium hebben de overheden hun ambitie onderstreept om te zorgen voor een betere koppeling van publiek en openbaar vervoer, zodat iedereen kan reizen en mee kan doen in de samenleving.


Ook droeg Harald Bouman, voorzitter van het bestuur van Publiek Vervoer Groningen Drenthe de voorzittershamer over aan Raymond Wanders, de huidige vicevoorzitter.


Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven-Van der Meer sprak tijdens het symposium haar waardering uit voor de samenwerking tussen de gemeenten onderling en de wijze waarop zij de reiziger centraal stellen: De schaal waar op het is aangepakt en u gedurfd heeft het op een andere manier te doen, is echt uniek en daar mag u hartstikke trots op zijn.”


De staatssecretaris maakt zich, net als Publiek Vervoer Groningen Drenthe, sterk voor een schoner vervoer in Nederland.


“Ik vind het heel inspirerend om te zien hoe de aanbesteding van publiek vervoer in Groningen en Drenthe is benut om de CO2-uitstoot naar beneden te krijgen. Niet door als overheid voor te schrijven, maar door de markt uit te dagen met oplossingen te komen. De lessen die u hier heeft geleerd zijn een inspiratie voor heel veel andere plekken in Nederland. Daar wil ik u alvast heel erg hartelijk voor bedanken.”


Afscheid voorzitter Harald Bouman

Tijdens het symposium nam Harald Bouman afscheid als voorzitter van de samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe. Hij wordt burgemeester in de gemeente Noordoostpolder.


Bouman stond aan de wieg van Publiek Vervoer Groningen Drenthe:

“Voor de toekomst van publiek vervoer was het van groot belang verder te kijken dan de eigen gemeente- en zelfs provinciegrenzen. 32 afzonderlijke contracten zijn nu verdeeld over zeven percelen en vier vervoerders. We zijn er van overtuigd dat dit de beste manier is om de service aan de reiziger te verbeteren. We hebben nu de basis voor de toekomst gelegd, maar we zijn er nog lang niet. We moeten ons vervoersnetwerk, net als de dienstverlening naar de reiziger, blijven verbeteren en doorontwikkelen. Want als je blijft doen wat je deed, doe je het nooit anders en kom je niet verder.”


Bouman droeg de voorzittershamer over aan Raymond Wanders, wethouder bij de gemeente Emmen en vicevoorzitter van het bestuur van Publiek Vervoer Groningen Drenthe.


De gemeenten en provincies hebben, samen met het OV bureau Groningen Drenthe, de krachten gebundeld om publiek vervoer in de toekomst betaalbaar te houden, duurzamer te maken en de service aan de reizigers verder te verbeteren. Deze omvangrijke samenwerking is uniek in Nederland en vormde de basis voor de grootste Nederlandse aanbesteding op het gebied van publiek vervoer. Alle betrokken overheden hebben inmiddels een bestuursconvenant ondertekend.


Tijdens het symposium zetten Harald Bouman, voorzitter van het bestuur van Publiek Vervoer Groningen Drenthe en Jan Bos, directeur van Publiek Vervoer Groningen Drenthe symbolisch hun handtekening onder het convenant.Samen voor de reiziger 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven-Van der Meer sprak tijdens het symposium haar waardering uit voor de samenwerking tussen de gemeenten onderling en de wijze waarop zij de reiziger centraal stellen: De schaal waar op het is aangepakt en u gedurfd heeft het op een andere manier te doen, is echt uniek en daar mag u hartstikke trots op zijn.”


De staatssecretaris maakt zich, net als Publiek Vervoer Groningen Drenthe, sterk voor een schoner vervoer in Nederland.


“Ik vind het heel inspirerend om te zien hoe de aanbesteding van publiek vervoer in Groningen en Drenthe is benut om de CO2-uitstoot naar beneden te krijgen. Niet door als overheid voor te schrijven, maar door de markt uit te dagen met oplossingen te komen. De lessen die u hier heeft geleerd zijn een inspiratie voor heel veel andere plekken in Nederland. Daar wil ik u alvast heel erg hartelijk voor bedanken.”


Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Publiek Vervoer Groningen Drenthe is de samenwerkingsorganisatie van en het kenniscentrum voor gemeenten op gebied van publiek vervoer. De organisatie verzorgt het contractbeheer voor de overheden, het relatiebeheer met de vervoerders en beheert het gezamenlijke klachtenloket.

Meest gelezen:

Hubtaxi actie verlengd t/m december 2024

Lees verder

Vervoerovereenkomsten publiek vervoer in Groningen en Drenthe zijn verlengd tot juli 2024

Lees verder

Een stijgende vraag naar Wmo-vervoer in 2030

Een onderzoek op basis van de data uit het dashboard Publiek Vervoer Groningen Drenthe levert interessante gegevens op o...
Lees verder