Zijne Majesteit de Koning bezoekt OV-bureau

PERSBERICHT

Assen, 3 december 2019


Zijne Majesteit de Koning bezoekt OV-bureau Groningen Drenthe en Publiek Vervoer Groningen Drenthe in het kader van unieke samenwerking


Op dinsdag 3 december bezocht Zijne Majesteit de Koning het  OV-bureau en Publiek Vervoer in Assen om kennis te maken met de mensen achter deze unieke samenwerking. Een samenwerking tussen gemeenten, provincies, OV-bureau en Puliek Vervoer.


Het is niet vanzelfsprekend dat overheden deels de regie uit handen geven en met andere overheden intensief samenwerken en gezamenlijk en unaniem besluiten nemen. Door te blijven investeren in het openbaar vervoer, zowel in de exploitatie als in de infrastructuur, is er een systeem gebouwd dat tegemoet komt aan de wensen van verschillende categorie reizigers.

 

Waarom de samenwerking? Wat levert het op?

De grote drijfveer achter deze samenwerking is dat de betrokken partijen dezelfde kant op willen: meer efficiency, beter inspelen op behoeften van reizigers, de regio leefbaar en economisch sterk houden en natuurlijk een samenleving bevorderen waarin iedereen meedoet. “Wij denken dat we het beter kunnen doen als we het samen doen, zowel voor de reiziger als kostentechnisch”, zegt Wilko Mol, directeur OV-bureau. “Bovendien zoeken wij structurele manieren om de verschillende vervoerstromen goed samen te voegen.”


Dankzij deze samenwerking kunnen OV-bureau en Publiek Vervoer niet alleen kostenefficiënter werken, maar verzamelen ze ook een grote hoeveelheid data, waardoor bussen en taxibusjes efficiënter kunnen rijden.


Ook de reiziger heeft voordeel hierbij: data wordt namelijk direct omgezet in betere en actuele informatie voor de reiziger, ook als hij onderweg is. “Ik ben er ontzettend trots op dat de we Zijne Majesteit de Koning kunnen laten zien wat we hier in het Noorden allemaal doen voor de regio en de leefbaarheid in de breedste zin van het woord. Wat wij doen, bestaat nog nergens anders in Nederland”, aldus Jan Bos, directeur Publiek Vervoer.


Over het programma

Zijne Majesteit de Koning sprak met vertegenwoordigers van lokale en regionale overheden over de samenwerking tussen openbaar vervoer het publiek vervoer en over de mogelijkheden van dynamische reisinformatie als open data ingezet wordt om de dienstverlening te verbeteren.


Ook waren er reizigers aanwezig die hun ervaringen deelden en sprak Zijne Majesteit de Koning met een aantal medewerkers. Tijdens het bezoek maakte Zijne Majesteit de Koning een rit in een waterstofbus, die ingezet wordt voor verschilllende routes.


Verduurzaming en de toekomst

Het openbaar busvervoer in Groningen en Drenthe is vanaf december 2019 bijna geheel emissievrij en het streven is om in 2030 100% emissievrij te zijn. Een nieuw standaard als het gaat om groen vervoer. Daar gaan ook de taxi’s en busjes die bij publiek vervoer worden ingezet bij aansluiten. In noord Groningen rijdt al een taxi op waterstof.


De komende jaren gaan OV-bureau en Publiek Vervoer samen, met alle overheden in Groningen en Drenthe, kijken wat er nodig is om het collectief vervoersysteem nog beter te laten functioneren. Nog beter in te spelen op de behoeften van de reizigers. Zodat Groningen en Drenthe economisch sterk blijft en de leefbaarheid en vitaliteit in de regio nog beter wordt.


Meest gelezen:

Hubtaxi actie verlengd t/m december 2024

Lees verder

Vervoerovereenkomsten publiek vervoer in Groningen en Drenthe zijn verlengd tot juli 2024

Lees verder

Een stijgende vraag naar Wmo-vervoer in 2030

Een onderzoek op basis van de data uit het dashboard Publiek Vervoer Groningen Drenthe levert interessante gegevens op o...
Lees verder